Tatra 805

Nákladný automobil Tatra 805 vznikol na začiatku 50. rokov 20. storočia, v čase, kedy sa celá Európa stále spamätávala z následkov druhej svetovej vojny. Toto terénne vozidlo bolo vyvinuté na objednávku armády, kde bol využívaný vo viacerých prevedeniach, avšak našiel svoje uplatnenie aj v civilnom sektore. Najznámejším civilným prevedením sa stalo dopravné vozidlo a striekačka (DVS-8). Pre potreby hasičov sa využívali adaptácie rôznych typov vozidiel. Problémom pri používaní týchto vozidiel bolo, že neboli vhodné pre likvidáciu požiaru mimo cestnej komunikácie. V júni 1953 spracovali v Továrni na hasiace zariadenia (THZ), národnom podniku Vysoké Mýto prvý návrh dopravného vozidla pre hasičské zbory na podvozku nákladného terénneho automobilu Tatra 805. V roku 1954 (výkresy pochádzajú z 02. júla) bolo upravené konečné prevedenie dopravného vozidla a striekačky.

Skriňovú karosériu rozdelili na dva priestory, predná časť (priestor pre mužstvo) slúžila pre dopravu siedmych osôb, zadná časť tvorila priestor pre príslušenstvo. Rozmiestnenie príslušenstva vychádzalo z cvičebného poriadku hasičstva PB 12. V tomto priestore sa nachádzala prenosná striekačka s výkonom 8 l/min (PS 8). Na jej miesto sa mohli zasunúť rozložené sanitárne nosidlá a vozidlo potom operovalo ako sanitný a záchranný dopravný prostriedok. Pre výstup na strechu, na ktorej sa nachádzal štvordielny nastavovací rebrík, trhací hák a sanitné nosidlá, slúžili na zadnej strane upevnené sklopné stúpačky. Celková hmotnosť plne vybaveného vozidla bola 5 000 kg.

Vybavenie:

Ľavá strana vozidla

 • sedačky,
 • schránky pre príslušenstvo,
 • priestor pod dverami bol určený pre náradie vozidla a tri 20 litrové kanistre na palivo,
 • primiešavač,
 • dva kanistre na penidlo,
 • skrinka s nástrojmi a skrinka na elektrické nástroje,
 • prúdnice,
 • hadice a ich príslušenstvo.

Pravá strana vozidla

 • priestor s náradím vozidla,
 • kôš na savicu a hasičské náradie
 • dva dýchacie prístroje,
 • hadice a ich príslušenstvo.

Zadná strana vozidla

 • náhradné koleso,
 • prenosná striekačka PS-8,
 • päť savíc,
 • príslušenstvo k hydrantom

 

Tatra 805, ktorej sa ľudovo hovorí "KAČENA" patrí medzi veterány hasičskej techniky. Tento automobil DHZ Hliník nad Hronom kedysi vlastnil. Kačena, ktorá je dnes súčasťou hasičskej zbrojnice v Hliníku nad Hronom je súkromným vlastníctvom.