Protipovodňový príves

Naša hasičská jednotka dostala od Ministerstva vnútra protipovodňový príves. Príves darovaný priamo z výroby obsahuje techniku a pomôcky potrebné pri povodniach a odstraňovaní ich následkov. Obsahom vozíka je:

  • generátor elektrickej energie
  • plávajúce čerpadlo (čerpacia kapacita čerpadiel je viac ako 4 600 l/min)
  • osvetľovacie vybavenie
  • mobilné protipovodňové bariéry s dĺžkou 40 metrov
  • elektrické kalové čerpadlo
  • ostatné komponenty potrebné na zásah (hadice, pracovné náradie a pod.).