Striekačky

Disponujeme tromi prenosnými striekačkami. Všetky tri striekačky sú momentálne nefunkčné, avšak typy striekačiek, ktoré sú na hasičskej zbrojnici sa v modernom hasičstve nevyužívajú vo veľkej miere. Ide o dve prenosné motorové striekačky PS 8 a jednu prípojnú motorovú striekačku 16.