Hasičská vybavenie

Osobná výstroj

Osobná výstroj je súborom prvkov poskytujúca ochranu zasahujúceho hasiča pred vplyvmi

pôsobiacimi v mieste zásahu,  je určená k osobnému používaniu.

Tri najzákladnejšie ochranné pomôcky, bez ktorých by nemal hasič na zásah prísť sú:

 • pevná obuv s hrubšou podrážkou,
 • prilba,
 • rukavice.

Neodmysliteľnou súčasťou osobnej výstroje je pracovná rovnošata (UBO), ktorá sa skladá z montérok a bundy s označením. Rovnošata sa používa na hasičskej stanici, zbrojnici na výcvik, pri údržbe a na školeniach. Hasiči taktiež využívajú zásahové a bojové obleky, ktoré znášajú extrémne podmienky na požiarisku. Majú výborné tepelné a izolačné vlastnosti a bývajú vybavené reflexnými prvkami.

Prilba s nátylníkom chráni hasiča pred padajúcimi predmetmi, ohorkami, sálavým teplom, tečúcou vodou či elektrickým napätím. K zaisteniu a noseniu rôzneho náradia slúži hasičský opasok. Medzi typické vybavenie na opasku patrí hasičská sekerka so závesníkom, ktorá slúži na zdolávanie prekážok a ľahké búracie práce.

V dnešnej dobe je dôležitá ľahká komunikácia, k čomu slúži prenosná, vrecková rádiostanica, pomocou ktorej sa hasiči dorozumievajú pri zásahu. Pri komunikácii často pomôže aj elektrické svetlo, ktoré sa takto nevyužíva len na osvetlenie požiariska ale aj ako pomôcka pri rôznych svetelných signáloch.

 

Technické prostriedky

Technickými prostriedkami môžeme nazvať všetky pomôcky, ktoré využívame na dopravu vody k požiarisku a odstraňovanie požiaru.

Medzi sacie príslušenstvo patrí:

 • sací kôš (bráni prístupu nečistôt do čerpadla),
 • sacie (slúžia na dopravu nasatej vody),
 • záchytné a ventilové lanko (na manipuláciu s príslušenstvom),
 • hydrantový nadstavec a hydrantový kľúč (slúžia na ovládanie ventilu hydrantu a odber vody),
 • ejektor (čerpadlo určené na čerpanie vody z hĺbok nad 7,5 metra),
 • zberače,
 • prechody.

Medzi tlakové príslušenstvo patrí:

 • hadice A, B, C, D (slúžia na dopravu hasiacej látky),
 • rozdeľovač (používa sa na rozvetvenie hadicového vedenia),
 • pretlakový ventil (na ochranu vedenia pred tlakom),
 • guľový kohút 75 (na uzatváranie armatúr hadicového vedenia),
 • prúdnice vodné a penotvorné,
 • agregát na výrobu ľahkej peny,
 • primiešavadlo (na vyrábanie peny),
 • savička a barel na penidlo.

Pri zásahu sa využíva ďalšia pomocná technika ako búracie náradie, rebríky a pod.

 

K zásahu sú taktiež potrebné striekačky. Medzi najvyužívanejšie prenosné motorové striekačky patrí PS 12 R, ktorá má spaľovací štvortaktný motor chladený vodou. Jej konštrukcia umožňuje vykonávať zásah vodou v vodného zdroja alebo hydrantovej siete či vykonávať diaľkovú dopravu vody sériovým zapojeným striekačiek.

Na hasenie požiarov sa vo veľkom využívajú cisternové automobilové striekačky (CAS). Sú to bojové vozidlá s nádržami na vodu a penidlom, vybavené základným a špeciálnym príslušenstvom, vecnými a technickými prostriedkami. Čerpadlo poháňa spaľovací motor automobilu, kabína je upravená na prevoz hasičov. CAS môže vykonávať tieto úkony:

 • odber vody z vodného zdroja,
 • odber vody z tlakového zdroja,
 • striekanie vody a peny lafetovou prúdnicou v stoji aj za pohybu,
 • napájanie útočných hadicových prúdov,
 • čerpanie vody ejektorom,
 • doprava vody na veľké vzdialenosti sériovým zapojením,
 • doprava vody kyvadlovým spôsobom,
 • striekanie vysokotlakovými prúdmi (pri niektorých druhoch CAS),
 • vykonávanie rôznych technických zásahov,
 • likvidácia menších ekologických havárií,
 • prvá predlekárska pomoc,
 • osvetlenie miesta zásahu (pri niektorých druhoch CAS).

Pri zásahu vo výškach je nutné využívať hasičská vysokozdvižné plošiny, ktoré sú určené na rýchly zásah hasičov v ohrozených miestach vo výške nad zemou. Pomáhajú pri záchrane osôb, doprave hasičského príslušenstva a pri doprave hasiacich látok do výšky. Na podobný účel slúžia aj automobilové rebríky.

Ďalšími mobilnými prostriedkami používanými pri zásahu sú požiarne prívesy, ktoré slúžia na prevážanie špeciálnych požiarnych zariadení, prenosných motorových striekačiek a príslušenstva. Medzi takéto vozíka patrí osvetľovacia stanica, prívesné odsávače dymu, hadicový príves, protipovodňový vozík prvej pomoci a iné.