Členovia a funkcionári

Meno Priezvisko Hodnosť Funkcia
Petronela Adamcová starší hasič  
Martin Adamec starší hasič  
Milan Bahúl rotník  
Vladimír Beňo    
Miloslav Blahút rotník revízor
Martin Búci starší hasič  
Zdeno Farbák starší hasič  
Milan Hodža nadrotník preventivár/pokladník
Ľubomír Horák starší zbormajster  
Jozef Hromádka nadzbormajster predseda DHZ
Jaroslav Chmelko nadzbormajster  
Michal Chmelko vrchný hasič  
Cyril Chmelo starší zbormajster  
Ľubomír Jenat starší hasič  
Matúš Kašiar starší hasič  
Ľubomír Krátky starší zbormajster  
Štefan Krčmárik starší zbormajster  
Filip Majerský starší hasič  
Peter Majerský starší zbormajster  
František Martykán vrchný hasič  
Vladimír Mikuláš technik podpredseda - veliteľ DHZ
Lucia Mikulášová vrchný hasič tajomník/referent mládeže
Jaroslav Nemčík vrchný hasič  
Radovan Pilnik starší hasič  
Stanislav Szücs rotník  
Miloslav Tatár nadzbormajster  
Marián Tatár starší zbormajster  
Marek Tatár starší hasič  
Pavel Tencer nadzbormajster strojník

 

Hodnostné označenie dobrovoľných hasičov