Aktuality

Hasiči postavili máj pre všetkých v obci

Tradične 30. apríla sa aj v našej obci staval Máj. V tomto roku ho stavali hasiči v parku na Priehradke, kde sa aj napriek premenlivému počasiu zišlo dosť ľudí. Tí sledovali, ako členovia DHZ Hliník nad Hronom postavili 22 metrov vysoký Máj, ktorý sa týčil až nad okolité činžiaky. Hasiči vždy v podobných veciach obci radi pomôžu a zídu sa v hojnom počte.

1. mája malo výjazd aj naše hasičské auto, ktoré sa stalo sprievodným vozidlom pri cyklistickej akcii - otvorenie cyklistickej sezóny. Pri tejto príležitosti sa Hliníčania stretli a za hodinu absolvovali prvú jazdu z Hliníka nad Hronom do Lovči a späť.

Takto stavajú Máj naši hasiči

Záznamy: 1 - 4 zo 12
1 | 2 | 3 >>

Dlhoočakávaná rekonštrukcia hasičskej zbrojnice je tu!

Možno ani neviete, že naša hasičská zbrojnica, ktorá sa nachádza v priestoroch Hlinexu,  práve prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Okrem upravenia garáže pre naše hasičské auto bude zrekonštruovaná šatňa, kancelárske priestory a dieľňa s hasičským vybavením. Pred rekonštrukciou bolo nutné z hasične vypratať všetok nábytok a výstroj a výzbroj, aby nedošlo k jej poškodeniu. Dúfame, že hasičňa bude v krátkom termíne plne bojaschopná.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Záznamy: 1 - 4 zo 6
1 | 2 >>

Výročná členská schôdza

Len nedávno sa hasiči stretli na výročnej členskej schôdzi DHZ Hliník nad Hronom a to 09. 03. 2019. Schôdza prebiehala za prítomnosti niekoľkých vzácnych hostí a to pani Márie Šoučíkovej, ktorá je zástupkyňou starostu obce, ďalej bol prítomný predseda ÚzO DPO SR ZH pán Vladimír Slezák, promovaný právnik, tajomníčka ÚzO DPO SR ZH pani Mária Putišová a člen výboru pán Jozef Putiš.

Najprv sa hasičom, a vyslovene hasičkám, prihovoril veliteľ Vladimír Mikuláš, ktorý ženám pri príležitosti MDŽ odovzdal kvety. Potom schôdza pokračovala správou veliteľa, kde zhodnotil celý predchádzajúci rok a načrtol hasičom, čo je v pláne v nadchádzajúcom roku. Po jeho príhovore sa slova ujal pán predseda ÚzO a následnej pani tajomníčka. Obaja hasičom ďakovali za dobre odvedenú prácu v minulom období a pripravili ich na to, že sa od nich očakáva podobná aktivita aj v roku 2019.

Taktiež sme zablahoželali našim jubilantom, Miloslavovi Tatárovi, Cyrilovi Chmelovi a Ľubomírovi Horákovi, ktorým predseda Jozef Hromádka odovzdal hasičskú sekeru ako dar od DHZ Hliník nad Hronom.

Schôdza je len začiatkom celej našej činnosti v novom roku, ktorý dúfame, bude úspešný a bez nežiaducich udalostí.

VČS 2019

1 | 2 | 3 >>

Vypaľovanie je nebezpečné