Služby

V prípade vyhlásenia pohotovosti veliteľ - Vladimír Mikuláš - pošle príslušnej skupine správu. Členovia DHZO, ktorí sú momentálne v službe sa urýchlene dostavia vhodne ustrojení (pracovná rovnošata, pevná obuv) na hasičskú zbrojnicu. Služba začína v pondelok o 6:00 hod. a končí nasledujúci týždeň v pondelok o 6:00 hod.

 

I. SKUPINA II. SKUPINA III. SKUPINA
Majerský Peter
- veliteľ
Mikuláš Vladimír
- veliteľ
Blahút Miloslav
- veliteľ
Chmelko Michal
- strojník
Tencer Pavel
- strojník
Búci Martin
- strojník
Pilnik Radovan
- hasič
Nemčík Jaroslav
- hasič
Bahúl Milan
- hasič
Majerský Filip
- hasič
Martykán František
- hasič
Tatár Marek
- hasič

 

10. týždeň: II. skupina

11. týždeň: III. skupina

12. týždeň: I. skupina

13. týždeň: II. skupina

14. týždeň: III. skupina

15. týždeň: I. skupina

16. týždeň: III. skupina

17. týždeň: I. skupina