Služby

V prípade vyhlásenia pohotovosti veliteľ - Vladimír Mikuláš - pošle príslušnej skupine správu. Členovia DHZO, ktorí sú momentálne v službe sa urýchlene dostavia vhodne ustrojení (pracovná rovnošata, pevná obuv) na hasičskú zbrojnicu. Služba začína v pondelok o 6:00 hod. a končí nasledujúci týždeň v pondelok o 6:00 hod.

 

I. SKUPINA II. SKUPINA
Majerský Peter - vodič Mikuláš Vladimír - vodič
Chmelko Michal - strojník Tencer Pavel - strojník
Pilnik Radovan - hasič Nemčík Jaroslav - hasič
Tatár Marek - hasič Martykán František - hasič
Adamec Martin - náhradník Blahút Miloslav - náhradník
Kašiar Matúš - náhradník Búci Martin - náhradník
Majerský Filip - náhradník Bahúl Milan - náhradník