Služby

V prípade vyhlásenia pohotovosti veliteľ - Vladimír Mikuláš - pošle príslušnej skupine správu. Členovia DHZO, ktorí sú momentálne v službe sa urýchlene dostavia vhodne ustrojení (pracovná rovnošata, pevná obuv) na hasičskú zbrojnicu. Služba začína v pondelok o 6:00 hod. a končí nasledujúci týždeň v pondelok o 6:00 hod.

 

I. SKUPINA II. SKUPINA
Majerský Peter - vodič Mikuláš Vladimír - vodič
Chmelko Michal - strojník Tencer Pavel - strojník
Pilnik Radovan - hasič* Nemčík Jaroslav - hasič
Tatár Marek - hasič Martykán František - hasič
Adamec Martin - náhradník Blahút Miloslav - náhradník
Kašiar Matúš - náhradník Búci Martin - náhradník
Majerský Filip - náhradník Bahúl Milan - náhradník

 

Aktuálny rozpis služieb:

I. SKUPINA:  od 6:00 hod. 14. 08. 2017 do 6:00 hod. 21. 08. 2017

II. SKUPINA: od 6:00 hod. 21. 08. 2017 do 6:00 hod. 28. 08. 2017

I. SKUPINA:  od 6:00 hod. 28. 08. 2017 do 6:00 hod. 04. 09. 2017

II. SKUPINA: od 6:00 hod. 04. 09. 2017 do 6:00 hod. 11. 08. 2017

 

* zastupovaný Martinom Adamcom