Hasičský krúžok

Dobrovoľní hasiči majú v záujme plniť svoju vzdelávaciu a preventívnu úlohu. Preto sme sa rozhodli pracovať s deťmi, ktoré chceme prostredníctvom voliteľného krúžku na základnej škole pritiahnuť k hasičstvu. Považujeme za potrebné venovať sa našim deťom a budovať v nich zmysel pre kolektívnu prácu, disciplínu a chuť pomáhať ostatným ľuďom.

Hasičský krúžok začal v školskom roku 2016/2017. 

 

Miesto konania: Základná škola Hliník nad Hronom (trieda 6. A na dolnej chodbe), hasičská zbrojnica, štadión

Termín konania: každý druhý piatok od 13:30 do 15:00 (čas je orientačný)

Inštruktori:

 • Vladimír Mikuláš, veliteľ
 • Lucia Mikulášová
 • Petronela Adamcová
 • podľa potreby iný člen DHZO Hliník nad Hronom

 

Osnova študijného plánu:

 • poradová príprava,
 • požiarny útok,
 • organizácia DPO SR,
 • história,
 • technické zabezpečenie,
 • pojmy,
 • preventívno - výchovná činnosť,
 • štafeta,
 • prvá pomoc,
 • opakovanie súťažných disciplín.